خدمات آزمایشگاهی

نمونه‌برداری و سنجش پارامترهای محیط زیستی از جمله
غبار خروجی دودکش

غبار خروجی دودکش

نمونه‌برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش، رطوبت و سرعت جريان داخل دودكش

گازهای خروجی دودکش

گازهای خروجی دودکش

سنجش گازهای خروجی دودکش و محاسبه درصد هوای اضافه و راندمان خالص و ناخالص احتراق

صوت زیست محیط

صوت زیست محیط

سنجش صوت زیست محیط در محدوده ۰ تا ۱۴۰ دسی بل

ذرات معلق هوای محیط

ذرات معلق هوای محیط

نمونه‌برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط

درباره ما

درباره ما

شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ)، با تکیه بر کارشناسان متخصص و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، فعالیت خود را در حوزه نمونه‌برداری و گزارش‌دهی پارامترهای محیط زیستی واحدهای صنعتی به سازمان حفاظت محیط زیست در قالب آزمایشگاه معتمد از فروردین ماه ۱۳۹۷ آغاز نموده است. شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ) دومین آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش هوا و صوت در استان خراسان رضوی می‌باشد.

تلاشی پایدار برای تنفسی سالم