تعرفه‌ خدمات آزمایشگاهی

مصوبه شماره ۳۸۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست ابلاغی مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان، با موضوع «تعرفه خدمات آزمایشگاهی» جهت اجرا توسط آزمایشگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست و آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است که تعرفه خدمات آزمایشگاهی شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ) نیز مطابق مصوبه مذکور می‌باشد.

مشاهده مصوبه و جدول تعرفه‌ خدمات آزمایشگاهی