سمینارها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی

  1. مدل‌سازی آلودگی هوا و صوت (نرم افزارهای IVE ،AERMOD و TNM)
  2. نمونه‌برداری پیشرفته و آنالیز آلاینده‌های هوا
  3. کنترل پیشرفته آلاینده‌های هوا

سمینارها

  •  نشست واحدهای صنعتی و فناور با محوریت (نقش نوآوری و فناوری در صیانت از دارایی‌های
  • (فیزیکی

دوره‌های آموزشی برگزار شده

  •  کارگاه آموزشی «آلودگی هوا» در محل انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، مشهد، آذر ماه۱۳۹۷
  •  

وبینار آموزشی: به مناسبت هفته ملی هوای پاک وبینار با عنوان ” نقش آگاهی عمومی، فرهنگ زیست محیطی و مشارکت مردمی در مواجهه با آلودگی هوا در دی ماه 1400

برگزاری اولین جلسه کارگروه در سال 1401: اولین جلسه کارگروه با طرح موضوعاتی شامل” ارائه مباحث روز صنعت، ارائه مبحث آلودگی هوا و وظیفه جامعه انسانی، بررسی تبادل نظر در خصوص قانون جدید مالیات سبز، تدوین برنامه های کارگجروه در سال جدید، 5شنبه 1401/01/25

پروژه فرهنگ سازی زیست محیطی: حضور شرکت هوای پاک اندیشان (پاژ) در اولین پروژه فرهنگ سازی زیست محیطی برای کودکان شهر مشهد با همکاری شهرداری مشهد، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، و بعضی از گروه های محیط زیستی مشهد در تاریخ 1401/02/17 در بوستان وحدت و با حضور مدرسه جوادیه

پروژه فرهنگ سازی زیست محیطی: حضور شرکت هوای پاک اندیشان ژرف بین (پاژ) در دومین پروژه فرهنگ سازی زیست محیطی برای کودکان مشهد با همکاری شهرداری مشهد، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، گروه خاکیار، شرکت رویای شیرین ایرانیان، شهر دوچرخه، همرکابان شهری، زردآلوی قندی، کانون فرهنگی اندیشه، دردونه … در تاریخ 1401/03/24

کارگاه آموزشی نقش آموزش محیط زیست به مربیان پیش دبستانی و مشارکت کودکان در ایجاد زیرساختهای موثر برای حفاظت از محیط زیست، با مشارکت گروه کودک آگاه، سرمایه فردا- شرکت هوای پاک اندیشان ژرف بین- موسسه آموزش عالی خردگرایاند مطهر