چشم انداز

در چشم انداز تدوین شده در افق ده ساله، شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ) به یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه نمونه‌برداری و سنجش و کنترل انواع مواد شیمیایی و آلاینده در سطح کشور تبدیل خواهد شد، و در افق بیست ساله در زمینه نمونه‌برداری و سنجش و کنترل انواع مواد شیمیایی و آلاینده در سطح کشورهای همسایه به عنوان شرکتی معتبر و در سطح کشور به عنوان شرکتی پیشرو و مرجع مطرح خواهد گردید.