معرفی افراد

دکتر میترا محمّدی – مدیر عامل

 • متولد سال ۱۳۶۲ در بیرجند
 • دکتری بیوتکنولوژی محیط زیست
 • عضو هیئت علمی گروه محیط زیست مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر از سال ۱۳۹۱ تاکنون
 • افتخارات:
  • دانش آموخته برتر دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • کسب رتبه برتر پژوهشی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی منطقه ۴ (خراسان بزرگ: رضوی، شمالی و جنوبی)
  • چاپ کتاب و مقالات متعدد فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی
  • ثبت ۲ اختراع مرتبط با صنعت

مشاهده کامل رزومه

حسین محمّدی – رئیس هیئت مدیره

 • متولد سال ۱۳۳۰ در بیرجند
 • کارشناس ارشد مدیریت

علی اکبر جوینی – مدیر پایش و نمونه‌بردار

 • متولد سال ۱۳۶۰ در جاجرم
 • کاردان تکنولوژی محیط زیست
 • ماندانا محمدی – مدیر تحقیق و توسعه
 • متولد 1358 در بیرجند
 • دکترا آمار

سارا خرم دل – مدیر امور اداری

 • متولد سال 1367 در مشهد
 • کارشناسی (مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست)